yunus emrenin ahlak felsefesi ile ilgili yazı

Yunus Emrenin ahlak felsefesi

Yunus Emre şiirinde işle­diği insan, Tanrı, varlık birliği, sevgi, yaşama sevinci, barış; ev­ren, ölüm, yetkinlik, olgunluk, alçakgönüllülük, erdem, eli açıklık, doğa kavramlarına bağlı te­maları, halk dili, halk duygusu, in­celiği ve içtenliğiyle yansıtırken; tasavvuf felsefesinin öğretisini ulusal öğelerle karıştırarak çağının ilerisinde bir hümanizma an­layışının da öncülüğünü yaptı.
Kaynak:Büyük Ansiklopedi-MİLLİYET YAYINLARI 1991