Victor Hugo Hernani – Notre Dame’ın Kamburu ve Sefiller Kitap Özetleri

Hernani

Nazımla yazılmış, 5 perdelik oyunu.

Klasik tiyatrodan yana olanlarla Romantikler arasında sert bir kavgaya dönüşen çatışmaları su yüzüne çıkarmasıyla ünlüdür. Bazı tablolara konu olan (Albert Besnard) bu edebiyat çekişmesi, tiyatroda romantizmin eski ilkeleri kaldırmasıyla sonuçlandı. 16. yüzyıl İspanyası’nda soyluluğunu yitirmiş sürgündeki Hernani ile sevişen Dona Sol’un güzelliği ardından hem Ruy Gomez, hem ilerde kral olacak Don Carlos vardı. I. Karl olarak tahta çıkan Don Carlos bu gerçek aşkın değerini anlayarak sevişen gençleri evlendirirse de, vaktiyle verdiği şeref sözünü tutan Hernani, Ruy Gomez’in boru sesini duyunca canına kıymaktan çerinmez. Dona Sol onu izler. Gomez bu umutsuz bitiş karşısında yaşamına son verir.

Eserin asıl gücü Hugo’nun şiirsel etkisinden gelir; “üç birlik” kuralı da bu arada tarihe karışmış olur.

Notre Dame’ın Kamburu

Olaylar 1482’nin Paris’inde, daha çok Da Cite Adası’nda kurulmuş olan Notre-Dame de Paris adlı büyük gotik katedral (1163) çevresinde geçer (XI. Louis dönemi). Romantizmin ilkelerine uygun olarak eserde güzellikle (çingene kızı sanılan Esmeralda) çirkinlik (katedral zangoçu, çirkin kambur Quasimodo); saflıkla (şair ve yazar Gringoire) kötülük (Claude Frollo, başdiyakos) karşı karşıyadır. Temiz aşkla şehvetli tutkunun, iç yükümlülüğüyle kinci öç duygusunun yan yana oluşu gibi.

Frollo Esmeralda’ya öldürücü bir istekle yaklaşmak ister, Esmeralda bir Tanrı gibi gördüğü Phoebus’a tutulmuştur, yararsız bir istekle Esmeralda’ya yaklaşmak isteyen Gringoire gerçek aşk karşısında silinip uzaklaşmayı bilir. Bu sonsuz üçgenler karışıklığında olaylar hep katedralin içinde ve dışında oluşur. Quasimodo’nun işkencesi, Esmeralda’nın insanca yardımı, Frollo’nun cinayeti, suçlanan Esmeralda’dan masum bekleyişi, Quasimodo’nun onu kaçırıp savunmak istemi, Esmeralda’nın bir hiç uğruna ölümüyle Frollo’yu katedral tepesinden atan Quasimodo’nun Esmeralda’nın atıldığı çukurda ölüme gidişi… Canlı, etkili, inandırıcı olaylardır.

Sefiller

Eser 19. yüzyılın ilk otuz yılı boyunca serüvenlerini izlediğimiz Jean Valjean adlı eski bir kürek mahkumunun yaşam ekseni çevresinde hemen bütün Fransa’yı canlandırır.

Bir ekmek çaldığı için hapse giren, suçluların eğitilmeden cezalandırıldığı koşullarda başkaldırdığı için cezası gittikçe artan Jean Valjean, sonunda erdemli, çalışkan, özverili bir insan olduğu halde (M. Madeleine vb. takma adları olacaktır), yasayı temsil eden polis Javet’in izlemesinden kurtulamaz.  Ruhundaki kötülükleri yok etme amacıyla çaldığı eşyayı kendisine armağan eden, ayrıca iki değerli şamdan veren Piskopos Bienvenu Myriel’in etkisiyle doğru yola gelmiş, çevresine hep iyilikler yapan varlıklı bir kişiliğe kavuşmuştur. Kurtardığı küçük kız Cosette’in babalığını yüklenir, onun Marius ile sevişmesine destek olur, nice olaydan sonra (Javert’ in boşa çıkan memurluk gururunu, canına kıymasıyla cezalandırmasından sonra) onların mutluluğunu, şamdanlarını hediye ettiği bir evlilikle sonuçlanmasını görüp dirlik duyarak, ölüm yatağından izler.