Uhut Savaşı Hakkında Kısa Bilgi

Medineli Müslümanlarla Mekkeliler arasında yapılan savaş (625)

Bedir Savaşı‘nda yenilen Mekkeli müşriklerin öç almak amacıyla düzenledikleri seferden doğdu. Uhut Dağı eteklerine yerleşen Mekke kuvvetlerine karşı Hz. Muhammed, dar bir boğazla girilen alanda karargâh kurdu. Boğaza egemen Ayneyn Tepesi’ne de okçu birliği yerleştirdi. Mekkelilerin komutanı Ebu Süfyan, Ikrime komutasındaki süvarilerin Medinelilere karşı saldırıya sokarken Halit bin Velit komutasındaki başka bir süvari birliğini de Müslümanları arkadan kuşatmak üzere hareketli geçirdi.

Savaşın ilk aşamasında Mekke kuvvetleri yenilgiye uğradı. Halit bin Velit komutasındaki süvari saldırısı da Medineli süvariler ve Ayneyn Tepesi’ndeki okçularca durduruldu. Bozguna uğratılan Mekkelilerin kaçmaya başlamaları üzerine Mekkelileri kovalamak ve yağma amacıyla Müslüman askerleri yerlerini bırakınca Halit bin Velit yeni bir saldırıyla okçuların korumadığı boğazı aştı ve Medine Ordusu’nun gerisine geçmeyi başardı. Mekkelilerin ana kuvvetleri de saldırıya geçince Müslümanlar, iki ateş arasında kaldılar. Bu arada Mekkeli okçulardan biri Hz. Muhammed’in vurulduğunu duyurdu. Bunun yarattığı şok etkisiyle kaçışan Medineli askerlerin üzerine Mekkeliler taş yağdırılmaya başladı.

Uhut Savaşı’nın Sonuçları

Yaralanan Hz. Muhammed birkaç arkadaşıyla Uhut Dağı‘ndaki bir mağaraya sığınmak zorunda kaldı. Hz. Muhammed’in ölmediğinin duyulması orduya yeniden moral kazandırınca Mekke ordusu Müslümanlarca geri püskürtüldü. Hz. Muhammed çekilen Mekke Ordusu’nun ardından keşif birlikleri gönderdiyse de bir çatışma olmadı. Müslüman askerler de Medine’ye geri döndü.

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998