Refik Halit Karay Kimdir? Hayatı ve Eserleri Hakkında Kısa Bilgi

REFİK HALİT KARAY
REFİK HALİT KARAY

REFİK HALİT KARAY

HAYATI

Yazar (İstanbul 1888 – 1965).

Galatasaray Lisesi’nde okudu (1900-1906). Meşrutiye­tin ilanı sırasında hukuk öğrencisi ve babasının da görevli olduğu Maliye ör­gütünde memurdu. Daha sonra gazete­ciliğe atıldı, ilkin Tercüman-ı Hakikat’ta çalıştı (1909), Fecr-i Ati edebiyat topluluğu içinde yer aldı, Kalem adlı mizah dergisinde Kirpi takma adını kullandı (bu ürünlerin derlenişi Kirpi­nin Dedikleri, 1911), İttihat ve Terakki Fırkası’na yandaş görünmediği için Sinop’a sürgün gönderildi (1913). Çorum, Ankara ve Bilecik’te zorunlu oturma yargısına, bağlandı; bu dönemin en il­ginç ürünü: Memleket Hikâyeleri (1919).

İstanbul’a dönünce önce öğret­menlik yaptı (Robert Kolej), Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın üyesi olduğu için önemli bir görev üstlendi (Posta-Telgraf Umum Müdürlüğü, 1919). Aydede adlı mizah dergisini çıkardı ve yönetti (22 Ocak 1922, 90 sayı). Kurtuluş Sa­vaşı’nda yurt çıkarlarına aykırı yazı ve davranışları görülen “Yüzellilikler” arasında yurtdışına çıkarıldı (9 Kasım 1922, Beyrut ve Helep’te 15 yıl yaşa­dı), bağışlanınca yurda döndü (Tem­muz 1938).

Bağımsız yazar ve gazete­ci olarak yaşadı, eserlerinin politik ve toplumsal öz taşımayan sakıncasız ürünlerini kitaplaştırdı, ilgi gören ki­taplarının sürekli sağladığı kazançla rahat bir yaşam sürdü.

EDEBİ KİŞİLİĞİ

Refik Halit, va­kitli gözlemlerle yurt gerçeklerini ede­biyata konu edinmek, zamanlı bir öz­leşmeyle en yalın ve saf Türkçeyle yazmak, özel mizah yeteneğinin eleşti­ri gücü ve son yıllarında çok kolay okunan ama adi olmayan, özü zayıfsa da yapısı sağlam değişik romanların yazarı olmakla değerlidir.

ESERLERİ

Gurbet Hi­kâyeleri (1940) adlı ikinci öykü derle­mesinden başka mizah, taşlama, anı, deneme, fıkra gibi yazılarını bir araya getiren kitapları:

 • Agop Paşanın Hatı­ratı (1918),
 • Ay Pekinde (1918),
 • Sa­kın Aldanma, inanma, Kanma (1919),
 • Tanıdıklarım (1922),
 • Guguklu Saat (1922),
 • Bir Avuç Saçma(1939),
 • Bir İçim Su (1939),
 • İlk Adım (1941),
 • Üç Nesil Üç Hayat (1943),
 • Minelbab İlelmihrab (1964).

Romanları:

 • İstanbul’un İç yüzü- İstanbul’un Bir Yüzü (1920-1939),
 • Yezidin Kızı (1939),
 • Çete (1939),
 • Sürgün (1941),
 • Anahtar (1947),
 • Bu Bizim Hayatımız (1950),
 • Nilgün (3 cilt, 1950-1952),
 • Yeraltında Dünya Var (1953),
 • Dişi Örümcek (1953),
 • Bugünün Saraylısı (1954),
 • İki bin Yı­lın Sevgilisi (1954),
 • İki Cisimli Kadı, (1955),
 • Kadınlar Tekkesi (1956),
 • Karlı Dağdaki Ateş (1956),
 • Dört Yapraklı Yonca (1957),
 • Sonuncu Ka­deh (1965).
 • Tek oyunu Deli (1 per­de, 1939)

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998