Mevlit Nedir? Hakkında Bilgi

Mevlit

Doğma sözcüğünden doğma zamanı, doğup dünyaya geliş. Halk arasında Mevlid, Mevlüd, Mevlüt şeklinde de söylenir.

Hazreti Muhammed’in doğumunu konu edinen eserler ve bunların arasında en tanınmışı olan Süleyman Çelebi’nin ürünü.

İlkin Fatımiler döneminde başlatılan din törenleri arasında Peygamberin doğum gecesine rastlatılan zamanla öteki kandil gecelerinde de yinelenmeye başlandı. Osmanlı egemenlik çevresinde en bilinen edebiyat metni Süleyman Çelebi’ninki oldu (Vesiletü’n-Necat: Kurtuluş Nedeni). Daha birçok şairin bu konuda yazdığı eser, dinsel edebiyat ürünleri arasında değerlendirildi.

Hz. Muhammed’in doğum günü yıldönümlerinde (12 Rebiülevvel gecesi) gerçekleştirilen Mevlit törenleri Kadir, Miraç, Regaip, Berat gecelerinde de kök saldı. Ayrıca doğum, ölüm, evlilik, sünnet gibi törenlere bir çeşit kutsallık kazandırmak için yinelendi, çoğaldı. Mevlit‘ten önce Kuran, Mevlidin bölümleri (bahir) arasında yine Kuran’dan bazı parçalar okunarak dua edilirse de rıhlet (ölüm) bölümüne her zaman yer verilmez.

Aynı konuyu Türk Edebiyatlında işleyen başlıca sanatçılar: Arif, Abdi, Ahmedi, Behişti, Hafi, Hamdi, Halil, Hocaoğlu, Muhammed Hamdi, Muhibbi, Ragıp, Rafet, Sinanoğlu, Şehidi, Şemsi, Yahya…

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998