kuşların yaşam döngüsü hakkında bilgi

Kuşların Yaşam Döngüsü

Kuşların en gelişmiş duyu organları gözleridir. Gözler genellikle kafanın sağında ve solunda yer alır. Bazı kuş­ların ise iki göze de kafanın önündedir. Gözün kafanın her iki yanında olması görüş alanını büyütür. Örneğin atma­ca, insana oranla 10 kez daha keskin görür. İşitme duyulan da oldukça iyi gelişmiştir. Dış kulakları yoktur. Ge­nellikle koku ve tat almazlar. Kuşlar çiftleşme zamanlarında birbir­lerine kur yaparlar. Özellikle güzel tüylere ve sese sahip olan erkek kuşlar, bu dönemde güzel renkli tüylerini ya da ahenkli seslerini dişilerine duyura­rak onların ilgisini çekmeye çalışırlar. Dişi kuş yumurtlamadan önce erkeğiy­le birlikte yumurtaların konulacağı bir yuva yaparlar. Yuva yapımında kul­landıktan malzeme çok değişiktir. Sa­man, kuru ot, çalı çırpı, yaprak, tüy gi­bi maddelerden yararlanarak yaptıkları yuvalarım çok değişik yerlere kurarlar. Bazı kuşlar da ağaç ya da kaya kovuk­larında yuva yapmayı yeğ tutarlar. Genellikle kuşlar her yıl yemden yuva yaparlar. Bu yuvalara yumurtlanan yu­murta sayısı her kuşa göre değişir. Ço­ğunluğu 4-8 yumurta yumurtlar. Do­ğuma kadar geçen süre içinde dişi kuş­lar kuluçkaya yatarlar, yavrular yu­murtadan çıkıncaya kadar da kalkmaz­lar. Bu dönem içinde dişileri erkekler yakaladıkları besinlerle beslenirler. Yumurtadan çıkan yavruları dişi ve er­kek 7-14 gün arasında beslerler. Bu dönem sonunda uçan yavru kuş yuva­dan ayrılır ve kendi başına avlanmaya başlar. İri yapılı kuşlarda kuluçka sü­resi gibi uçma dönemi de küçük kuşla­ra oranla daha uzundur.

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998