Köroğlu Hayatı ve Edebi Kişiliği Hakkında Kısa Bilgi

KÖROĞLU

Şair Köroğlu
Şair Köroğlu

KÖROĞLU (XVI. yy), şair.

Yaşamı üstüne güvenilir bilgi yoktur. Celali isyanları sırasında ünlenen bir Celali önderidir. Gözlerine, mil çekilen babasının intikamını almak; halkı ezen, sömüren beyleri cezalandırmak ve varsılları, bezirganları soy­up, topladığı para ve malı yoksullara dağıtmak amacıyla dağa çıkar. Yandaşlarıyla birlikte Çamlıbel’e yerleşir.

Serüvenleri XVII. yy’dan başlayarak halk arasında yaygınlaşan Köroğlu’nun kavgasını şiirleriyle sür­dürmesi, yaşamını zaman zaman Doğu Anadolu, Azerbaycan, Gü­ney Kafkasya gibi folkloru zen­gin bölgelerde geçirmesi, öy­külerinin zenginleşip yaygınlaşmasını sağladı. Şiirleri, öy­külerinden bağımsız olarak yüz­yıllardan buyana söylendi ve yazıldı.

EDEBİ KİŞİLİĞİ

Genellikle 8-11 heceli olan şiirleri yiğitlemeler ve kahramanlık türküleridir, coş­kun, Yiğit bir kişiliği yansıtır. Yanı sıra incelikli sevda şiirleri de vardır. Yalın, ustalıklı söy­leyişi ve evrensel değerleri irdeleyişiyle halk şiirimizin başta gelen isimlerinden biri sayılır.

Kaynak:Büyük Ansiklopedi-MİLLİYET YAYINLARI 1991