Hendek Savaşı Hakkında Kısa Bilgi

Medineli Müslümanlarla, Mekkeli müşriklerin yaptıkları savaş (627).

Mekkeliler Ebu Süfyan komutasında 4.000 asker, 300 süvari, 1.500 develiyle yola çıkınca öteki kabileler de Medine’ye doğru yürüdüler. 10.000’e yaklaşan büyük bir gücün üzerlerine yürüdüğünü öğrenen Müslümanlar, Medine’de bir savunma savaşı yapmaya karar verdiler. İran kökenli Selman-ı Farisi’nin önerisiyle kentin çevresine 4.5 m derinliğinde 9 m. eninde bir hendek kazıldı. Bu hendeği geçemeyen saldırganlarla Müslümanlar gün boyunca birbirlerine ok yağdırıp durdular. Daha sonra hendeğin en dar yerini seçip toplu saldırıya geçenler püskürtüldü.

Mevsim kıştı, zaman zaman fırtına müşriklerin çadırlarını söküyor, zor duruma sokuyordu. Medine halkı, kentteki Kureyza Yahudilerinin dostluk anlaşmasını bozması üzerine, korkuya düştüyse de, Hz. Muhammed, müttefikleri birbirine düşürerek dağıtmak için çareler, yollar buldu. Birbirinden kuşkulanmalarını sağladığı Kureyş, Gatafan ve Kurezya kabileleri güvensizlik ve kararsızlık içindeyken o geceki şiddetli fırtına ve yağmur müttefiklerin karargâhını dağıttı. Tedirginlik, bezginlik ve korkuya kapılanlar dönme dileğinde birleştiler.

Hendek Savaşı Sonuçları

Ebu Süfyan çekilmeye karar verdi. Böylece müşrikler bir ay süren kuşatmaya son vererek Medine’den uzaklaştılar. Bu savaşta Müslümanların 7 şehit verdiği, karşı taraftan 8 kişinin öldürüldüğü söylenir.

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998