Habil ile Kabil Hakkında Bilgi

Dünyadaki ilk cinayet olarak bilinen olayda yer alan Hz. Adem ve Havva’nın oğullarıdır. Öyküleri farklı anlatılsa da bu ilk cinayetin temelinde kıskançlık duygusu yer almaktadır.

Habil ile Kabil Hikayesi

Tevrat’ta anlatıldığına göre (Yaradılış, IV, 1-25), Adem’in ilk oğlu Kabil çiftçi, Habil de çoban oldu. Kabil topraktan sağladığı ürünlerinden, Habil de koyunlarından Tanrı’ya kurban sundular. Habil‘in sunusunu kabul eden Tanrı, Kabil‘inkiyle ilgilenmedi. Bu durum, Kabil‘in Habil‘i kıskanarak öldürmesine yol açtı.

Olay hakkında Kuran’da da benzer bilgiler verildiği gibi adları geçmemekle birlikte iki kardeş arasındaki konuşmalar ayrıntılı olarak anlatılır (V, 27-31). Buna göre, Habil‘in Allah’a sunduğu kurbanın Allah tarafından kabul edilmesine, kendisininkinin edilmemesine öfkelenen Kabil;

‘Ant olsun seni öldüreceğim!”dedi. Habil ise, “Allah ancak kendisine saygı duyanlarınkini kabul eder. Sen öldürmek için bana el kaldırsan da ben sana öldürmek için el uzatmayacağım. Ben, âlemlerin tanrısı olan Allah’tan korkarım!” dedi. Sonunda kardeşini öldüren Kabil cesedi ne yapacağını düşünürken, bir karganın yeri eşelediğini görerek onu gömmek aklına geldi.

Cinayetin öyküsünü, Kabil‘in temsil ettiği tarım uygarlığı ile, Habil‘in temsil ettiği göçebe çoban uygarlığı arasındaki çatışma olarak yorumlayanlar da vardır. Nitekim, bir çoban tanrı ile bir çiftçi tanrıyı karşı karşıya getiren bir öyküyü içeren İÖ. II. Binyıl’dan kalma bir sümer tableti Tevrat ve Kuran’daki metinlerle ilginç benzerlik gösterir.

Habil ile Kabil öyküsünün İslam halk inançlarında değişik anlatım türleri de vardır.

Habil ile Kabil Çizgi Anlatım