Ezan Nedir? Nasıl Okunur?

Ezan, Müslümanlıkta namaz vaktini duyurmak için müezzinin yaptığı çağrı. Müslümanların Tanrısal bir işaretleşmesi, tapınma özgürlüğünün belirtisidir. Bu çağrı, Müslümanları (hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar, hangi ulustan olurlarsa olsunlar) namaz vaktini bildirerek bir araya toplar, kaynaşmalarını sağlar.

İlk ezanı Bilali Habeşi okudu. Beş vakit namaz için ezan okunur. Kuran-ı Kerim’de Maide ve Cuma surelerinde geçer. Vacip derecesine yakın bir müekket sünnet olup, müezzinin sesinin güzel olması yeğ tutulur.

Ezan Sözleri ve Anlamı

Sözleri şöyledir:

Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber (Allah birdir)

Eşhedü en lâ ilâhe illallah, Eşhedü en lâ ilâhe illallah, (Şahitlik ederimki Allah’tan başka ilah yoktur)

Eşhedü enne Muhammeden Rasulullah Eşhedü ennre Muhammeden Rasulullah (Şahitlik ederim ki Muhammed Allah’ın elçisidir)

Hayye ale’s-salâh, Hayye ale’s-salâ (Haydi Selaha)

Hayyae ale’l-felâh, Hayye ale’l-felah  (Haydi Felaha)

Es-salatu hayrunmin en-nevm, Essalâtu hayrun min en-nevm (Namaz uykudan hayırlıdır)(bu bölüm yalnız sabah namazında okunur)

Allahu Ekber, Allahu Ekber (Allah Birdir)

Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur)

Ezan okurken müezzin bir başkasıyla konuşamaz, selam veremez. Hayye ale’l-salah derken yüzünü sağa, Hayye ale’l-felah derken sola çevirir.

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998