Ernest Rutherford Kimdir? Hayatı ve Çalışmaları Hakkında Bilgi

Ernest Rutherford kimdir

Ernest Rutherford Kimdir? Hayatı ve Çalışmaları Hakkında Bilgi

İngiliz fi­zikçisi (Nelson/yeni Zelanda 1871- Cambridge 1937). 1893’te Canterbury College’den yüksek lisans derecesi al­dı. Bir yıl bu okulda kalarak demirin yüksek frekanslı alanlarda mıknatıs­lanması ve elektromanyetik dalgalar üzerine çalışmalar yaptı. 1895’te Cambridge Üniversitesi Laboratuvarı’na geçti. Aynı yıl Röntgen’in X ışını­nı bulmasının ardından bu konuyla il­gilenmeye başladı ve radyoaktiflik üzerine eğildi. 1898’de Kanada’daki McGill Üniversitesi’nin fizik profesör­lüğüne atandı. Burada da radyoaktifli­ğin niteliği, radyoaktif bozumun yo­luyla elementlerin nitelik değiştirerek başka elemente dönüşmelerini gözlem­ledi. 1903’te Royal Society üyeliğine seçildi ve Rumford madalyasıyla ödül­lendirildi. Radyoaktif bozumun üzeri­ne yaptığı araştırmaların sonucunda 1908 Nobel Kimya Ödülü’nü kazandı. 1911’de Rutherford atom modeli ola­rak bilinen atom modeli doğdu. 1919’da yapay bir yolla bir elementi başka bir elemente çevirmeyi başardı. Radyoaktif elementlerin yaydığı ışın­lara Becquerel Işınları adı verildi. Rut­herford bu ışınları inceleyerek pozitif ya da negatif yüklenen elektroskobun yanına bir radyum prepatı getirerek ça­bucak boşaldığını ve radyoaktif ışınla­rın havaya “gazları” iyonladığını de­neylerle kanıtladı. Aynı yıl Cambridge Üniversitesi fizik profesörlüğü ve Ca- vendish Laboratuarı’nın yöneticiliği­ne getirildi. 1922’de Copley madalya­sını kazandı ve 1925 Rolay Society’nin başkanlığına seçildi. 1931’de lord un­vanım aldı. 1933’te Hitler’in Nazi ikti­darından kaçan bilim adamlarına yar­dım etmek amacını güden Academic Assistance Council’in (Akademik Yar­dım Konseyi) başkanlığına getirildi.

Başlıca Eserleri:

  • Radio-Activity (Rad­yoaktiflik) 1904,
  • Radioactivite Transformations (Radyoaktif Dönüşümler) 1906,
  • Radioactive Substances ana their Radiations (Radyoaktif Madde­ler ve Işınımları) 1913,
  • Radiations from Radioactive Substancs (Radyo­aktif Maddelerin Işınımları) 1930 (J. Chadwick ve C.D. Ellis ile),
  • The Newer Alchemy (Bugünün Simyası) 1937,
  • Collected Papers of Lord Rut­herford of Nelson (Nelson Lordu Rut­herford’un Toplu Makaleleri) 1962- 1965 (der. J. Chadwick).

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998