Ehli Beyt Kavramı Kimleri Kapsar?

Ehli Beyt

Kuran’da bir kez Hz. Muhammet’in eşlerini anlatmak için geçer.

Şiiler Hz. Ali’yi aşırı ölçüde seven Müslümanlar, bu terimi yalnızca halife Ali, Fatma bunların oğullarıyla torunları için kullanırken, Müslümanların büyük çoğunluğuna göre, Hz. Muhammet’in eşleri, çocukları, torunları Hasan ve Hüseyin ve damadı Ali’den oluşur. Terimin kapsamını daha da genişleterek Peygamber’in kabilesi Beni Haşim’i, hatta bütün muhacirleri ve ensarı (Medineli Müslümanlar) Ehli Beyt’ten sayanlar vardır.

Şiilere göre Ehli Beyt (Halife Ali, Fatma, Hasan, Hüseyin ve bunların soyu) İslam ümmetinin ahlaksal ve manevi erdemler bakımından en değerli kesimidir; dolayısıyla en yüksek dinsel ve siyasal otorite de onların hakkıdır.

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998