Alexandre Beguyer De Chancourtois Hayatı ve Çalışmaları Hakkında Bilgi

Alexandre Beguyer De Chancourtois hayatıALEXANDRE BEGUYER DE CHANCOURTOİS HAYATI VE ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ

Fransız yerbilimci ve kimyacı (Paris 1820 – ay. y. 1886). Paris’te Ecole des mines’de (madencilik okulu) profesör­dü. Türkistan dağlarında, izlanda ve Grönland’da yerbilim araştırmaları yaptı. Yer vi­dası adıyla, kimyasal elementlerin dönem­sel bir sınıflandırmasını tasarladı. Bu sınıf­landırma, Mendeleyev tablosunun haber­cisiydi.

kaynak:Büyük Larousse Ansiklopedisi-Milliyet Yayınları