zekat ile ilgili hadis ve ayetler

ZEKAT

islâm’ın beş şartından biri. Her müslümanın tam mülkü olan nisâb (zekat ölçüsü) mik- dârındaki, malının, belli zamanda, bellimikdârıhı niyet ederek ayırıp, fakir müslli­mana vermesi.

Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyu­ruyor ki:

Allahû teâlârun ihsân ettiği malın zekâtını vermeyenler, iyi etdiklerini, zengin kalacaklarını sanıyorlar. Hâlbuki, kendilerine kötülük yapmış oluyorlar. O malları, Cehennem’de azâb âleti olacak, yılan şeklinde boyunlarına sarılıp, başdan ayağa kadar, onları sokacakdır.

 (Âl-i îmrân sûresi: 108)

Malı, parayı biriktirip, zekâtını, Müslüman fakirlerine vermeyenlere çok acı azâbı müjdele! Zekâtı veril­meyen mallar, paralar, Cehenennem ateşinde kızdırılıp, sahiplerinin alın­larına, böğürlerine, sırtlarına mühür basar gibi bastırılacaktır. (Tövbe sû­resi: 134-135)

Malı zarardan korumanın ilâcı, zekât ver­mektir.(ImâıriH Rabbânî) Zekât niyeti ile az bir miktar vermek, dağ­lar kadar altını sadaka vermekten kat kat daha sevâbtır. (Ahmet Fârûkî Serhendî),

kaynak:Dini Terimler Sözlüğü-Türkiye Gazetesi Yayınları