yaşar kemalin hayatı ve eserleri hakkında bilgi

YAŞAR KEMAL

Yazar (Adana/Osmaniye/Hemite Göğceli Köyü 1922). Asıl adı: Kemal Sadık Göğceli Özyaşamöyküsünü (Yağmurcuk Kuşu/Kim­secik 1), 1980 eserinden öğrenildiği gibi beş yaşlarında bir kan davasının kurbanı olarak babasını, kaza sonucu bir gözünü yitirdi. İlkokulu bitirmesi de köy-kasaba iletişiminin yarattığı güçlükler yüzünden 16 yaşlarında ger­çekleşebildi (Kadirli, 1938), il merke­zine göçen aile desteğinde ortaokula Adana’da başladıysa da geçim güçlük­leri onu bir an önce geçim derdine düşürdü (Adana 1. Ortaokulun son sını­fından ayrılış, 1941). Bundan sonrası, sürekli denemelerle, bulunabilen her işte tutunma, kazanma iradesiyle ge­çen zaman dilimidir (ırgat kâtipliği, ki­taplık memurluğu, arzuhalcilik, ilko­kul vekil öğretmenliği, batos işçiliği, traktör sürücülüğü, su bekçiliği…). Bu yıllar edebiyat yeteneğinin açış fırsat­ları, çıkış yolları aradığı dönemdir. Şi­irler yazar halkbilim alanının ilginç ürünlerini ele geçirmeye çalışır {Ağıt­lar, 1943). İstanbul’a geldi, Cumhuri­yet gazetesinde yer bulmaya çalıştı (1951). Önce öyküler yazdı, sonra rö­portajlar hazırladı: Dünyanın En Bü­yük Çiftliğinde Yedi Gün (1955, İstan­bul Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ar­mağanı), içinde Bebek de bulunmak üzere Sarı Sıcak (1952) öyküleri ilgi gören canlı röportajlarını sürdürdü: (Yanan Ormanlarda Elli Gün, 1955; Peri Bacaları, 1957). Teneke (1955), İnce Memet (1955, Varlık Roman Ar­mağanı).

Bugün bütün dünyanın tanıyıp saygı duyup beklediği Yaşar Kemal böylece doğdu; kendini yetiştiren özenli eme­ğine, yetiştiği coğrafyanın tarihsel so­runlarım kattı; insan sever ülkücülüğü­ne toplumcu bilinci ekleyerek kendine yatkın bulduğu bir türü, anlatı türünün en yetkin örneği romanı seçmiş oldu.

ESERLERİ;

 • İnce Memet (2. cilt 1969, 3. cilt 1984, 4. cilt 1988),
 • Orta Direk (1960),
 • Yer Demir Gök Bakır (1963),
 • Ölmez Otu (1969, ilk üçleme­si),
 • Akçasazın Ağaları ana başlığıyla ikinci üçleme denemesi:
 • Demirciler Çarşısı Cinayeti (1974, Madaralı Ro­man Ödülü),
 • Yusufçuk Yusuf {1915).
 • Yılanı Öldürseler (1975).
 • Uç Anadolu Efsanesi (1957),
 • Ağrıdağı Efsanesi (1970),
 • Binboğalar Efsa­nesi (1971),
 • Çakırcalı Efe (1972).
 • Bütün Hikâyeleri (1967);
 • Bu Diyar Baş­tan Başa (1971).
 • Bir Bulut Kaynıyor (son röportajlar, 1974),
 • Taş Çatlasa (1961)
 • Baldaki Tuz (1974),
 • Ağacın Çürüğü (1980).
 • Al Gözüm Seyreyle Salih (1976),
 • Allahın Askerleri (1978),
 • Kuşlar da Gitti (1978),
 • Deniz Küstü (1978
 • Kimsecik (1980),
 • Höyük’teki Nar Ağacı (1982),
 • Kimsecik II (1985),
 • Kale Kapı­sı (1986).

Anlatılarının bazıları sahne­ye uyarlandı (Teneke, Yer Demir Gök Bakır, Ağrıdağı Efsanesi…), konularından iyi filmlerin senaryoları çıkarıl­dı {ince Memet, Beyaz Mendil, Namus Düşmanı, Alageyik, Karacaoğlanın Karasevdası, Ölüm Tarlası, Yılanı Öl­dürseler, Yer Demir Gök Bakır), he­men bütün eserleri yabancı dillere çev­rildi, yazarlığıyla kişiliği bilinen bütün ödüllerle -Nobel dışında- onurlandırıl­dı.

Son eseri: Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana (1997).

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998