yapım ekleri nelerdir

YAPIM EKLERİ:

Türkçede sözcük üretiminde kullanılan yapım ekleri genel olarak eklendiği köke (ad [ad soylu] ya da fiil) ve ortaya çıkan sözcüğün dilbilgisi kategorisine (ad [ad soylu] ya da fiil) bağlı olarak dört öbekte toplanır.

1. isimden isim:

(ev-ci, göz-lük, tat -lı, tat-sız vb.),

2. isimden fiil:

(su-la-, cıvıl -da-,del -ir- vb.),

3. fiilden ad:

(karar-tı, an -ıt,ak-ım, eğit-menvb.),

4.fiilden fiil:

(çit-ele-, gül-ümse- vb.) türeten ekler.

Ancak aynı ekin hem fiil hem de âd köküne eklendi­ği de görülür (az-man / koca-man, ama -ç/bağla-ç,baş-ak/bit-ek vb.).

kaynak:Büyük Larousse Ansiklopedisi-Milliyet Yayınları