ulvi cemal erkin hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ulvi Cemal ERKİN,

Besteci, orkestra şefi (İstanbul 1906-Ankara 1972). Kü­çük yaşta annesinden piyano çalmayı öğrendi. Galatasaray Lisesi’ndeki öğ­renimi sırasında Adinolfi’den ders al­dı. 1925’te Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınavını kazanarak gittiği Paris Konservatuarı’nda Gallon ve Philip’n, Ecol Normale de Musique’te ise Nadia Boulanger’in öğrencisi oldu. Yurda döndükten sonra (1930) Ankara Musi­ki Muallim Mektebi’nde piyano ve ar­moni dersleri verdi, 1946’da yeni ku­rulan Devlet Konservatuvan Piyano Bölümü şefi oldu; 1949-1951 arasında okulun müdürlüğünü yaptı, ölümüne kadar piyano ve bestecilik dersleri verdi.

Eserlerinin tümünde halk müziğinin ve Türk sanat müziğinin ritim ve ezgi­lerini, Batı müziğinin geleneksel anla­yışıyla başarılı biçimde birleştirdi. Bu müzik anlayışını üyesi olduğu “Türk Beşleri”grubuyla paylaştı. 1942’de ta­mamlayarak eşi Ferhunde Erkin’e ada­dığı Piyano Konçertosu ile CHP Sa­nat Ödülü’nü kazandı.

Başlıca eserleri:

Yalnız piyano için:

 • Beş Damla (1931),
 • Duyuşlar (1937);

Orkestra için:

 • İki Dans (1930),
 • Köçekçeler (1943),
 • Birinci Senfoni (1944-1946),
 • İkinci Senfoni (1948- 1951),
 • Keloğlan (bale müziği-1950);

Oda orkestrası için:

 • Piyanolu Beşli (1943),
 • Sinfonietta (1952),

Solo ve or­kestra için:

 • Konçertino (1931),
 • Piya­no Konçertosu,Keman Konçertosu (1947),
 • Yedi Halk Türküsü (1965);

Keman ve piyano için ikililer:

 • Emprovizasyon (1929-1932),
 • Zeybek Türkü­sü (1929-1932);
 • Ninni (1929-1932);

Koro için:

 • Yedi Türkü (1943),
 • On Türkü (1960);

Piyano için;

 • İki Prelüd (1971).

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998