trafik kazalarının nedenleri ve önlemleri nelerdir

Trafik Kazalarının nedenleri

Trafik kazaları son yıllarda ülkemizde okul çağındaki çocukların pek çoğunun ölümüne neden olmuştur.

Kazaların başlıca nedeni, çocukların trafik konusun­da yeterli bilgilerden yoksun olmalarıdır. Bu bilgisizlik ge­rek çocuklara, gerekse anne ve babalara çok pahalıya mal olmaktadır.

Trafik güvenliğini öğretmek için en iyi yol, çocukları okula getirip götürürken onlara trafik kuralları hakkında bil­gi vermek ve örnek olmaktır. Bunun için okula giden en gü­venli yolu seçmek gerekir. Yol boyunca karşılaşılması olası olan bütün tehlikeleri göstererek, bundan korunmak için trafik kurallarına uymanın gerekli olduğu anlatılmalıdır.

Çocuklarla ne zaman dışarı çıkmak fırsatı bulunursa ona trafik güvenliği konusunda yerinde bilgi verilmesi ihmal edilmemelidir.

Çocuğun zamanında evden çıkması ve telâşlı olma­ması sağlanmalıdır. Çünkü telâş tehlike yaratır.

Trafik kazaları, her gün karşımıza çıkabilecek tehlike­lerden biridir. Bu nedenle her zaman dikkatli olmalıyız.
Kaynak:Selami ÖZKAN-Belirli Gün ve Haftalar-CEREN YAYINCILIK