Tozlaşma Nedir? Tozlaşmayı Sağlayan Etkiler Nelerdir?

tozlaşma nedir Tozlaşmayı Sağlayan Etkiler NelerdirTozlaşma Nedir? Tozlaşmayı Sağlayan Etkiler Nelerdir?

Tozlaşma, bitkilerde çiçektozunun başçıklarından saçılarak tepeciğe kon­ması ve bu yolla döllenmenin sağlan­ması. Tozlaşma, dolayısız ve dolaylı olmak üzere iki biçimde gerçekleşir. Çiçeğin çiçek tozları aynı çiçeğin dişi organını döllemişse, buna dolaysız tozlaşma adı verilir. Çiçektozu başka bir bitkinin ya da kendi cinsinden ol­duğu halde başka bir kök üzerinde bu­lunan ayrı çiçeğin tozlarıyla döllenmişse buna da dolaylı ya da çapraz tozlaşma adı verilir. Tozlaşma genel­likle dolaylı gerçekleşir. Çünkü erkek organlarla yumurtacıklar aynı zaman­da olgunlaşmazlar. Genelde tozlaşma, çiçek tozlarının havaya serpilmesi ve rüzgâr yardımıyla başka yerlere taşına­rak başka bitkilere konmasıyla olur. Rüzgârın yanı sıra böcekler, kuşlar, akarsular, başka hayvanlar, hatta in­sanlar bile tozlaşmaya aracılık ederler.

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998