toplumsal yaşamı düzenleyen yasalar nelerdir

Toplumsal Hayatı Düzenleyen Yasalar
Bireyin hareketlerini denetleyen kural ve yasaklar dizisidir.Bu kurallar yazılı ve yazısız olabilir.

Ahlak Kuralları: Ahlak kurallarının yaptırımı manevidir. Ahlak kurallarına uymamanın müeyyidesi, toplum tarafından ayıplanma, dışlanma, hoş görülmeme, vicdan azabı ve benzeri.
Ahlak kuralları ikiye ayrılır:

  • Sübjektif (Kişisel) Ahlak Kuralları:
  •  Objektif (Toplumsal) Ahlak Kuralları

Din Kuralları: Din kurallarının yaptırımı manevidir. Örneğin, günahkar sayılmak.

Görgü Kuralları (Adab-ı Muaşeret): Aynı çevrede yaşayan kişilerin benimsediği ve kişilerin diğer insanlarla karşılaştıkları zaman takınmaları gereken tavırları, konuşma, selamlaşma, yeme içme tarzları, oturuş biçimlerini gösteren kurallardır.

Hukuk Kuralları: Sosyal hayatta bireylerin birbirleriyle ve devletle kurdukları ilişkiyi düzenleyen, kamı gücü tarafından desteklenen, uyulması zorunlu olar kurallar bütünüdür. Hukuk kurallarının yaptırımı maddidir. Görüldüğü gibi hukuk kurallarını, sosyal hayatı düzenleyen diğer kurallardan ayıran en önemli özellik, hukuk kurallarının maddi yaptırım ile desteklenmiş olmasıdır.

Örf ve Adet Kuralları: Örf ve adet hukuku kuralları, topluluk içerisinde uzun zamandan beri yerleşmiş olup, toplumun uyulmasını zorunlu saydığı ortak davranış kurallarıdır. Gelenek hukuku yazılı değildirÖrf ve adet kurallarının yaptırımı da manevidir.