temizliğin sağlık açısından önemi nedir

Temizliğin sağlık açısından önemi

Günümüzde her şeyle birlikte sağlık biliminin alanı da çok genişlemiştir. Artık sağlık denilince yalnızca vücut sağlığı akla gelmemektedir. Çevrenizin sağlığı da çok önem­li bir konudur. Kişinin vücudunun sağlıklı olması, sağlıklı ka­lacağının kanıtı olamaz. Çevreden her an bir hastalık kapa­bilir. Çevremizi korumak bu açıdan çok önemlidir.

Çevremizin bir doğal dengesi vardır. Bu denge ko­runduğu sürece çevremiz sağlıklı olur. Bazı insanların yere tükürmeleri, burun silmeleri ne kadar çirkindir. Hem çirkin hem de sağlığımıza son derece zararlıdır.

Bazı yaramaz çocukların yeşil alanlar üzerinde koş­maları, top oynamaları hiç de doğru değildir. Bazı düşünce­siz insanların ağaçları kesip bizi yeşile hasret bırak tıkları gi­bi biz de kalan yeşili öldürelim mi?

Aslında doğa kendi dengesini kendisi kurmuştur. Ama bu dengeyi insanlar, zorla bozarlar. Bozulan denge ise zarar getirir. Ağaçlar kesilip ormanlar yok edilmeseydi, erozyon olur muydu? Köyleri seller basar mıydı? Doğada özgürce uçan kuşları, otlayan hayvanları öldürmeye kimin hakkı var? Hele soyu tükenmekte olan hayvanları öldürmek yetkisine sahip olan var mı?

Çevremizin korunmasına ve temizliğine biz de elimiz­den geldiğince katkıda bulunalım. Bizim katkımız ilk plân­da çevremizi temiz tutmakla olacaktır.

Kaynak:Selami ÖZKAN-Belirli Gün ve Haftalar-CEREN YAYINCILIK