telefonun icad ve icat hikayesi hakkında bilgi

Telefonun icad hikayesi

Televizyonun bulunuş tarihi oldukça yenidir. Çok küçük bir görüntüyü me­kanik tarama sistemiyle uzağa iletmeyi 1926’da İskoççalı bilgin John L. Baird başardı, Rus bilgini Vladimir K. Zworykin de bu alanda elektronik ge­lişmeler gerçekleştirdi. İlk sürekli tele­vizyon vericisi 1929’da İngiltere’de ya­yma başladı. 1937’de Paris’te Eiffel Kulesi vericisi buna katıldı. Televizyo­nun halk kitlelerine yaygınlaşması ise ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gerçekleşti. 1955’te yalnızca 17 ülke düzenli televizyon yayını yaparken, bu sayı 1980’de 138’e yükseldi.

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998