tavuk hakkında bilgi

 

 

TAVUK

Omurgalı hayvanlardan Kuşlar sınıfı­nın Karinalılar alt sınıfının Tavuksular takımının Sülüngiller familyasından bir kuş. Kanatlı hayvanlardan özellikle eti ve yumurtası için beslenen bir kümes hayvanıdır. Güneydoğu Asya’da evcilleştirilmiştir. Bugünkü tavuk ırkının Hindistan tavuğundan geldiği kabul edilir. Evcilleştirilmiş tavuğun Çin ve Hindistan’da İÖ 1400’lerde yetiştirildi­ği ve İÖ 600’lerde Babil’e, sonra da Roma’ya geçtiği saptanmıştır.

Tavu­ğun erkeğine horoz, yeni doğun yav­rulara civciv, bir yaşından küçük olan­lara da piliç adı verilir. Bir tavuk orta­lama 2-2.5 kg, ağırlığa sahiptir. Besili tavukların ağırlığı ortalama değerlerin üstüne de çıkar.

Tavuğun başı yuvarlak ye küçüktür.Gagası ve boynu orta uzunluktadır. Başının üstünde kıkırdak dokudan olu­şan etten, kırmızı renkli bir ibik vardır. Gaganın altında da yine kıkırdak do­kudan kırmızı etten iki parçalık bir sa­kal vardır. Başının iki yanında yer alan gözlerin üç parçalı kapağı korur. Tavuklar geceleri iyi görmezler. Tavuğun gövde kesimi yumurtayı andırır. İki bacağı ve uçma yeteneğini yitirmiş ka­natları vardır. Ayaklarında üçü önde biri arkada olmak üzere iki parmağı bulunur. Arka parmak ötekilerden da­ha yukardadır. Tavuğun üstü öteki kuşlar gibi tüylerle örtülüdür.

Tavuklar Ne ile Beslenir

Tavuğun midesi, kursak, ön mide ve katından oluşur. Yenen besinler kursak ve ön midede yumuşatıldıktan sonra katıda sindirilir. Katı bölümü oldukça kalın­dır ve burada tavuğun yuttuğu taş ve toprak gibi katı maddeler biriktirilir. Obur bir hayvan olan tavuk, hemen hemen tüm gününü beslenerek geçirir. Başlıca besin maddeleri taneler, bö­cekler, tırtıl, yaprak gibi maddeler’ oluşturursa da tavuk çiftliklerinde bi­limsel yöntemlerle beslenirler.

Tavuklar Nasıl Çoğalırlar?

Tüm öteki kuşlar gibi tavuk da yumurtayla çoğalır. Cins bir tavuk yılda 250-300 arasında yumurta yapar. Aralık ve ocak aylarında tüy değiştirdiği için yumurtlamaz. Öteki kuşlar gibi tavuk da sıcak kanlı bir hayvandır ve vücut ısısı 40° kadardır. Bu ısısıyla kuluçkaya ya­tar, civcivler çıkana kadar bu ısısını kanatları altında da korur. Günümüzde ekonomik değer açısından kuluçkadan çok kuluçka makinelerin­den yararlanılır. Tavuğun kuluçka sü­resi 21 gündür. Civcivler yumurtadan çıktıkları andan başlayarak ayağa kal­kıp ve beslenirler.

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998