uzay hakkında bilgi

  uzay Uzay, tüm varlıkların içinde bulun­duğu sınırsız boşluk. Uzay, algılana­mayacak kadar büyük bir boşluktur. Varlığı, içinde yer alan cisimlerin ve olayların gözlemlenmesiyle hissedilebilir. İlkçağ filozofları uzay kavramını açıklamak için uzun süre çaba harcadı­lar. Bilim adamları da çok eskiden beri uzayla ilgilenmişler ve açıklamalar ge­tirmeye çalışmışlardır. Ancak 20. yüz­yılın ikinci yarısında yapılan çalışma­lar, uzaya ilişkin […]

Devamı