türk dil kurumu hakkında bilgi

    TÜRK DİL KURUMU (TDK), Türk Dili üzerindeki bilimsel çalışma ve araştırmaları gerçekleştirmek, dil dev­rimi için uygun ilkeleri saptamak, Türkçenin kaynaklarını değerlendir­mek ve dilde özleşmeyi benimsetmek amacıyla, Atatürk’ün yönergesiyle 12 Temmuz 1932’de, Türk Tarili Tetkik Cemiyetine ek ve koşut olarak örgütle­nen kurum (ilk adı: Türk Dili Tetkik Cemiyeti). Bütün bu amaçlan bir dü­zene sokmak […]

Devamı