tasavvuf felsefesi nedir

TASAVVUF FELSEFESİ TASAVVUF, evrenin tümünü Tanrı­nın görünümü  sayan din felse­fesi; vahdet-i vücud (varlık birliği),kamutanrıcılık. Dinsel düşünce Allahın yaratan (hâlik), insanın yaratık (mahlûk) oluşuna, kulluğun Tanrı buy­ruklarına inanıp boyun eğişine bağlı­dır; yani Tanrı başka bir güç kaynağıdır, evren onun yarattığı bir üründür. Çeşitli gereksinimlere cevap veren tasavvuf felsefesi ise ya­ratanla yaratılanın ayrılığına değil, Tanrı ile evrenin […]

Devamı