takvimin ortaya çıkışı hakkında bilgi

Takvimin ortaya çıkışı TAKVİM, Takvim, zamanı yılla­ra, aylara ve günlere ayıran yön­temdir.Zamanın akışım değerlendirmek için kullanılan ilk sistemlerin kö­keni, tarımın ve hayvancılığın ge­lişmesiyle ilişkilidir. Tarih önces­inin insanının, yağmur, kuraklık gibi iklim olaylarının, kimi hay­vanların, çiftleşme dönemi gibi hayvanlar dünyasına ilişkin olay­ların,  yaprakların dökülmesi, meyvelerin olgunlaşması gibi bit­kiler dünyasına ilişkin, olayların dönemsel olarak tekrarlanışı ile Ay’ın […]

Devamı