nemrut dağı hakkında bilgi

  Nemrut Dağı, Doğu Anadolu’da Van Gölü’nün batısında sönmüş yanar­dağ. En yüksek noktası 2.828 m, do­rukta çapı 6 km, alanı 40 km2 olan dai­re biçiminde krateri vardır. Van Gölü ile Muş Ovası arasında yer alan önem­li bir kütledir. Kuzey- kuzeybatıya ba­kan yamaçları az, güney-güneybatıya bakan yamaçları oldukça dik eğimli­dir. Andezit ve bazalt tabakalardan oluşur. Güney […]

Devamı