müze hakkında bilgi

Müze hakkında bilgi Sanat, kültür, bilim ya da teknik koleksiyonlarının korunduğu ve sergilen­diği yapı ya da yer.  Bir yer adıyla birlikte kullanıldığında, bu yerin anıt, arkeolojik kalıntı vb. bakımın­dan çok zengin olduğunu belirtir: İstan­bul bir müzedir.  Müze gibi, eski ve değerli eşyaların çok olduğu yer için kul­lanılır. Sa­nat yapıtlarını halka açık koleksiyonlarda toplama fikri Antikçağ’da […]

Devamı