kuyruklu yıldızlar hakkında bilgi

KUYRUKLU YILDIZ KUYRUKLUYILDIZ, Yörüngesi Güneş çevre­sinde olan Bulutsu bir gök cismi. Genel olarak kuyrukluyıldızlar yalnızca, Güneşe en yakın oldukları, zaman görünürler. Or­taya çıkışlarıyla gözden kayboluşları ara­sındaki zaman dilimi, yılları bulabilir; Gü­neşe yaklaştıklarında,, az sayıda kuyruklu­yıldızda “kuyruk” ortaya çıkar (bu kuyruk, bazılarınca daha fazla sayıdadır). Kuy­ruğun uzunluğu 1-10Ö Gm. arasında deği­şir. Ayrıca 300. Gm: uzunluğunda kuyruğu […]

Devamı