hz. musanın hayatı ve on emri hakkında bilgi

hz. musanın hayatı Musevilik dininin kurucusu (İÖ-14.yüzyıl). Doğum ve ölüm tarih­leri kesin olarak bilinmemekle birlikte, Mısır’da doğduğu ve Filistin’de öldüğü bilinir. Yaşamına ilişkin tüm bilgiler söylence niteliğindedir. Kişiliğine iliş­kin bilgiler, Museviliğin kutsal kitabı Tevrat’tan öğrenilir. Buna göre, Mısır firavunu bir gece düşünde o yıl doğa­cak erkek çocuklarından birinin yeni bir din kuracağı ve kendisini tahtından […]

Devamı