hakim hakkında bilgi

HAKİM (YARGIÇ)     Mahkemelerde yargılama görevi yaparak hukuksal anlaşmazlıktan karara bağlayan kamu görevlisi. Hâkimin bağımsız­lığı, yargı görevini yerine getirirken hâki­min özgür olması, hiçbir baskı ve etki al­tında bulunmaması. (Anayasa’ya göre, hiçbir organ, makam ya da kişi yargı yet­kisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez, genel­ge gönderemez, öneride bulunamaz.) Hâkimin reddi ret. Hâkimin […]

Devamı