galata kulesi hakkında bilgi

GALATA KULESİ İstanbul’da Gala­ta semtindedir. 14. yüzyıl başlarında, Bizans imparatorundan Galata’yı tah­kim etme izni alan Cenovalılar, impa­ratorluğun bir iç bunalımından yararla­narak 1348’de Galata Kulesi’ni yaptı­lar. 1445-1446 arasında kule biraz da­ha yükseltildi. İstanbul’un alınmasın­dan sonra Türklerin Cenovalılarla an­laşma yoluyla kulenin tepesindeki 8 m yüksekliğinde hükümdarlık simgesi yıktırıldı. İstanbul’da büyük zarara yol açan 1509 depreminde yıkılan kuleyi […]

Devamı