derebeylik (feodalizm) hakkında bilgi

Derebeylik (feodalizm) nedir Avrupa’da, X. yy’da ortaya çıkan ve XIII. yy’a kadar süren derebeyliğin (feodalizmin )iki temel özel­liği vardır: kamu yönetiminin parçalanmışlı­ğı; vasallık bağının genişlemesi. Gerçekten, X. yy’dan başlayarak kamu yönetimi yerel prenslere geçti; ama genel kural olarak yerel prensler kamu yönetimini elde tutmayı ba­şaramadılar ve kralın haklarının çoğunluğu, kalelerin muhafızlığım üstlenmiş kişilerin, hatta sıradan […]

Devamı