dünyanın katmanları nelerdir

dünyanın katmanları nelerdir Dünya’da başlıca üç bölge bulunur: At­mosfer. Hidrosfer ve Litosfer Atmosfer bizleri Güneş’in zararlı rad­yasyonlarından, aşırı sıcaktan ve soğuktan korur, Yeryüzünün büyük bölümü (%70) suyla örtülüdür. Bu su hem sıvı, hem katı Yerkürenin yapısı. (A) Yerkürenin merkezden yüzeye doğru bir kesmesi (dilim). (B) Yerkabuğundan ve üst mantodan geçen 200 km. derinliğindeki kesit. Kabuğun […]

Devamı