dünya hakkında bilgi

Dünya DÜNYA, güneş sistemindeki do­kuz gezegenden biri. Üzerinde yaşa­dığımız yerküre, Merkür ve Venüs’ten sonra Güneş’e en yakın Üçüncü gezegendir. Tek uydusu Ay’dır. Üze­rinde yaşayan insan nüfusu 4 milya­ra ulaşmıştır. Dünya yüzü denizler, göller ve karalardan oluşur. Deniz­ler ve göller, dünya yüzölçümünün 361.822.000 km2’sini, karalarsa 148.822.000 km2’sini kaplar. Dünya, kutupları hafifçe basık bir küre biçimindedir. Çevresi, […]

Devamı