divanı lügatit türk hakkında bilgi

Divanü Lugati’t-Türk, Türkçe sözlük kitabı, Türk Dilleri Sözlüğü; Kaşgarlı Mahmut’un Araplara Türkçeyi öğret­mek amacıyla hazırladığı eser. Önsözündeki açıklamalardan yazarının ulusuyla övündüğü, onu yüce değerlerde gördüğü, Türklerin özel niteliklerini okuyucularına tanıtmak istediği belli­dir. 1072-1074 arasında yazıldı. O çağdaki Türkçenin değerini gösterdiği ölçüde, içindeki eski örnekler oluyla Orta Asya Türk Edebiyatı’nın yazılı tek kaynağı olması bakımından önem­lidir. […]

Devamı