Divan-ı Hümayun Hakkında Bilgi

DİVAN-I HÜMAYUN Osmanlı Devleti’nde en yüksek yönetim organı Divan-ı Hümayun ’dur. En önemli devlet işlerinden birinci de­recede sorumlu olan sadrazam, Divan-ı Hümayun ‘un başkanıdır. Bu kurum, Osmanlı Devleti’nin kuruluş yılların­da, Orhan Bey döneminde oluşturul­du. Tanzimat’tan soma yerini Nazırlar Kurulu aldı. Divan-ı Hümayun ile ilgili belirgin bilgiler, Yıldırım Bayezit döneminde ortaya çıkar. Divana üye olan beylerin […]

Devamı