destanların oluşum süreci hakkında bilgi

Destanların oluşum süreci Destan, tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla il­gili olağanüstü olayları konu alan şiir ve hikâyelerdir. Bu hikâyeler halkın hayal dünyasında masallaştırılır Destanlar, çeşitli konulardaki yaratılış hikâyeleri yanında, millet­lerin hayatında büyük yankılar uyandırmış bir kahramanın veya tarih olayının bir ulusun hayal dünyasında ortak sembol ve ifa­delerle zenginleştirilmiş uzun manzum hikâyelerdir. Destanlar, insanların yaşamlarında […]

Devamı