descartesin hayatı ve eserleri hakkında bilgi

    Descartesin hayatı Fransız düşünü­rü ve matematikçisi (Touraine/La Ha­ye 1596-Stockholm 1650). 1606’da bir Cizvit Okulu olan La Fleche’e yazıldı. Burada sekiz yıl öğrenim gördü, kla­sik diller, matematik, mantık, metafi­zik, fizik ve ahlak okudu. Le Fleche öğreniminden sonraki yılları arayışla geçti. Müzikle ilgilendi, eskrim öğren­di, hatta eskrimle ilgili bir kitap yaz­maya girişti. Çocukluğundan başlaya­rak ruhunun […]

Devamı