başkalaşım ve başkalaşım geçiren hayvanlar hakkında bilgi

başkalaşım ve başkalaşım geçiren hayvanlar Kimi hayvan­ların embriyon’ aşamasından sonra başlayıp ergin duruma ge­linceye değin geçirdikleri değişikliklerin tümü.’ Fare, fil, tim­sah; zürafa, maymun ya da insan gibi farklı türdeki birçok can­lının görünüşünü tanımlayan temel yapı, doğumdan ölüme dek geçen süre içinde fazlaca değiş­mez. Bu canlılarda dış görünüşten başka, iç organlar da tümüyle biçimlenmiştir. Ergin­leşme döneminde […]

Devamı