basit türemiş birleşik sözcükler hakkında bilgi

Basit sözcükler Yapım eki almamış, kök durumundaki sözcüklere “basit sözcük” denir. Kök durumundaki sözcüklere çekim eki geldiğinde, sözcüğün yapısında bir değişme olmaz. diş                 dişler    (diş – ler)               dişlerim    (diş – ler – im) basit              basit       K    ç.e.                 basit        K    ç.e.  ç.e. kork–             korkmuşlar    (kork – muş – lar) basit                   […]

Devamı