bakteri ve virüslerin yol açtığı hastalıklar nelerdir

BAKTERİLER, gözle görülemeyen, ancak mikroskopla saptanabilen yarar­lı ve zararlı işlevleri olan tekhücreli canlılar. Zar arlan bir insanı ya da hay­vanı öldürebilecek boyutlara varabilen bu canlıların günümüzde değerlendiril­mekte olan birtakım yararlı işlevleri de vardır. Doğadaki varlıkları ilk kez 17. yüzyılın başlarında Antony Van Leeuwenhock’un mikroskobu keşfetmesiyle saptandı; bilim adamları tarafından in­celenmesi oldukça uzun zaman sonra gerekleşti. […]

Devamı