bakanlar kurulunun üyeleri kimlerdir

bakanlar kurulunun üyeleri kimlerdir Bakanlar Kurulu, Başba­kan ve bakanlardan oluşur. Ancak, ba­kanların sayısı belli değildir. Bakanlıklar, Anayasa’ya göre bir kanunla kurulabil­mekle beraber, henüz böyle bir kanun ka­bul edilmeden de, yeni yeni bakanlıklar kurulduğu görülür. Kurulduktan yıllarca sonra kuruluş kanunu çıkarılan bakanlık­lar da olmuştur (Köy işleri Bakanlığı idi). Bakanlar kurulu şöyle ortaya çıkar: Cum­hurbaşkanı, T.B.M.M. üyeleri […]

Devamı