Bafa gölü hakkında bilgi

  BAFA GÖLÜ Ege Bölgesi’nde Bü­yük Menderes Irmağı’nın ağız kesimi­nin doğusunda göl. Yüzölçümü 60 km2, deniz düzeyinden yüksekliği 2 m. Beşparmak Dağı ile Labada Dağı ara­sında yer alır. Irmağın, Beşparmak Körfezi’nin ağzını alüvyonlarla doldur­ması sonucunda oluşan göl, Aydın ve Muğla illeri sınırları içerisinde kalır. Çevresi yaklaşık 50 km, doğu-batı yö­nündeki uzunluğu 16 km, kuzey-güney yönündeki […]

Devamı