atom bombası nasıl yapıldı hakkında bilgi

Atom Bombası Atom enerjisinin nükleer silahlara uygulanmasıyla orta­ya çıkan bomba. Uranyum, plütonyum gibi ağır elementlerin bazı izotopları’ yavaş nötronlarla bombardıman edilerek zincirleme çekirdek bölünmesi oluşturulur. Her bir çekirdeğin bölünmesi sırasında açığa çıkan enerji, zincirleme çekirdek bölünmelerine bağlı olarak çok kısa bir sürede hızla artıp korkunç bir güç birikimine yol açar. Bu büyük gücün birden bire […]

Devamı