ahmet adnan saygun hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ahmet Adnan  SAYGUN, (1907- 1991), besteci, özel müzik ders­leri aldı. 1928’de sınav kazana­rak müzik öğrenimi görmek üzere Fransa’daki Schola Cantorum adlı müzik okuluna gön­derildi. 1931’de Ankara Muallim Mektebi’nde armoni ve kontra punto dersleri verdi. 1934’de Riyaseti cumhur Flarmoni Orkes­trasını yönetti. 1936’da İstan­bul Belediye Konservatuarı’na öğretmen oldu. B61 Bartök ile Anadolu’da halk müziği derleme gezisi yaptı. […]

Devamı