suçiçeği ve çiçek hastalığı hakkında bilgi

SUÇİÇEĞİ HASTALIĞI

 İleri derecede- bulaşıcı, içinde su toplanmış küçük ke­secikler, sonraki devrede ise bu kese­ciklerin irinlenmiş biçimiyle belirgin­leşen ateşli hastalık. Döküntülü hasta­lıklar sınıfına girer, etkeni virüstür.

Nedenleri

 • Virüs vücuda solunum yo­lundan girer, lenf bezleri ve karaciğer­de çoğalır.
 • Hiçbir belirti olmadan bir­kaç gün geçtikten soma damarların çevresinde oluşan iltihapla birlikte vi­rüs kanda dolaşmaya başlar, küçük sı­vı dolu kesecikler hücresel yıkım ve serum sızıntısı sonucu oluşur. Yüzde yağ bezleri çok sayıda bulunduğundan, bu bölgede çiçek bozuğu denen çukur­laşmalara daha sık rastlanır.
 • Karaciğer, dalak ve lenf bezleri büyük olabilir.
 • Çiçek hastalığına tutulan kişi, dökün­tüler başlamadan bir gün önce ve yara­lar iyileşip kabuklar düşünceye kadar geçen dönemde hastalığı başkalarına bulaştırabilir.

Belirtileri

 • İlk belirtileri 39-40°C ateş, sırtta kas ağnsı, başağnsı, karın ağrısı ve kusmadır.
 • 3-4 gün sonra ateş düşer, belirtiler geriler ve hasta iyileşmiş sa­nılır.
 • Bu ateşsiz dönemde ağız içinde ağrılı ülserler, yüz ve ön kolda sert,kırmızı kabartılar oluşur, kabartıların sayısı gittikçe artarak yüzden, kol ve bacaklara doğru tüm gövdeye yayılır.
 • Kabartıların oluşumundan 4-5 gün sonra içlerine serum sızar ve kesecik­ler oluşur.
 • Kesecikler irinlenince ateş yeniden başlar ve iyileşinceye kadar sürer.
 • Hastalık, başlangıcından üç haf­ta sonra, küçük yara izleri ya da derin çukurlar bırakarak iyileşir.

Tedavisi

 • Çiçek hastalığı için özgün bir tedavi yöntemi yoktur.
 • Kesecikle­rin irinlenme döneminde ikincil bakteriyel enfeksiyonları (bulaşmaları) ön­lemek için, steril (mikropsuz) çarşaflar ve bakım eşyaları kullanmak, kaşıntıyı azaltmak için ilâçlar vermek iyileşme­yi kolaylaştırır.
 • 1977’den soma devre­ye giren ve saatte 1.000 kişinin aşılan­masını sağlayan tabanca iğne yardı­mıyla 1979 da gelindiğinde çiçek hasta­lığı bütünüyle ortadan kalktı.
 • WHOnun (Dünya Sağlık Örgütü)da çiçek hastalığının en çok görüldüğü Somali, Endonezya, Hindistan’da 1977’den beri görülmediğim duyurmasıyla çiçek has­talığı için ayrılan 75 laboratuar 4’e düşürüldü. Ancak acil durumlarda kul­lanılmak için 200-300 milyon doz aşı  stok olarak korunmaktadır.

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998