spor yapmanın faydaları hakkında bilgi

Spor Yapmanın Faydaları

  • Genel olarak spor, bedene sağlık ve sağlamlık kazandır­mak amacıyla yapılır.
  • Bunun için sis­temli, disiplinli bir çalışma gerekir.
  • Bedensel ve ruhsal yarar sağlamak için yapılmasının yanı sıra, zevk için spor yapanlara “amatör” adı verilir.
  • “Spor”u bir geçim aracı olarak benimseyen ve bunu meslek edinmiş olanlar “profes­yonel” olarak adlandırılır.
  • Spor, bedeni geliştirme,
  • Kas ve eklemleri çalıştırma,
  • Dolaşımı hızlandırma yönlerinden sağ­lığa yarar sağladığı gibi, ruhsal gergin­liklerive bellek yorgunluklarını gider­me açısından da yararlıdır.

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998