Soluk (Nefes) Alıp Verme Sırasında Havanın İzlediği Yol

SOLUK(NEFES) ALIP VERME

Soluk (nefes) alma, havadaki oksijeni alıp, karbondioksiti yeniden havaya atma biçiminde oluşan genel işlev. Solu­num, göğüs kafesinde bulunan solu­num kasları yardımıyla gelişen bir olaydır. Solunum, kaslarının kasılması sonucunda göğüs kafesinde bazı biçim değişiklikleri olur. Bu biçim değişik­likleri kafes içindeki hacim ve basınç değişikliklerine neden olurlar. Bu ba­sınç değişikliklerine göre soluk alma ve verme olayları ortaya çıkar. Solu­num kaslarının en önemlisi diyagrafragma adlı kastır.

Soluk Alıp Vermede Görevli Yapı ve Organlar

Göğüs kafesi, bir tür körüğe benzer. Solunumun temel orga­nı olan akciğer bu körüğün içinde yer alır. Nefes borusu, bu körüğün ağzını akciğerlere bağlar. Solunum kasları kasıldığında göğüs kafesinin hacmi genişler. Göğüs kafesinin genişlemesi, plevra boşluğunun da genişlemesine yol açar. Plevra boşluğunun içindeki basınç negatif basınçtır. Atmosfer ba­sıncı ise bu sırada plevra basıncına göre pozitif basınçtır. Hava yüksek ba­sınçtan yani pozitif basınçtan alçak ba­sınca doğru yani negatif basınca doğru aktığı için akciğer havayla dolar. Buna nefes verme olayı da denir. Soluk ya da nefes verme olayı da benzer bir bi­çimde geriye doğru gelişir. Solunum kaslarının kasılması sonucunda geniş­leyen göğüs kafesi, bu kasların gevşe­mesiyle bir miktar büzülür. Göğüs ka­fesi büzülünce iç hacmi küçülür. İç ba­sıncı da yükselir. Bu basınç artışı plev­ra boşluğunda kendini belli eder. Plev­ra boşluğu basıncı yükselince bu ba­sınç atmosfer basıncını aşacak düzeye ulaşır. Akciğer ve solunum yollarında­ki basınç yükselir. Bu durumda, akci­ğer içindeki yüksek basınçlı hava, da­ha düşük olan atmosfer havasına doğru akar ve bu işlemle nefes verme olayı gerçekleşir.

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998